Επιστημονική Εσπερίδα «’Ανθεκτικότητα’ ως παράμετρος σχεδιασμού του αστικού χώρου»

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 31.5.2019

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα / Πρόσκληση της Επιστημονικής Εσπερίδας «’Ανθεκτικότητα’ ως παράμετρος σχεδιασμού του αστικού χώρου», που θα γίνει Τετάρτη 5.6.2019 στην Αίθουσα Τελετών του ιστορικού Κτιρίου Αβέρωφ, συγκρότημα Πατησίων, ΕΜΠ.

Συνημμένα Αρχεία: