Εκπαιδευτική εκδρομή στο Leipzig / Dresden / Dessau με αντικείμενο "Resilient European Cities", 16 - 21.9.2019

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 22.5.2019

Το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών (ΣΠΕ) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ (http://www.arch.ntua.gr/urbanplan-research-lab) διοργανώνει σε συνεργασία με το Institute of Environmental Planning του Leibniz Universität Hannover (www.umwelt.uni-hannover.de)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ LEIPZIG / DRESDEN / DESSAU ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «RESILIENT EUROPEAN CITIES», 16 - 21.9.2019

Αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Εκδρομής είναι η ανθεκτικότητα πόλεων και οικισμών σε ανατρεπτικές κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές μεταλλαγές, με αφετηρία τη μελέτη μιας κεντρικής περιοχής της πρώην Ανατολικής Γερμανίας γύρω από τις πόλεις της Λειψίας και της Δρέσδης. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται, αφενός μεν από την εκτεταμένη παρουσία ανενεργών πλέον επιφανειακών λιγνιτικών πεδίων, και αφετέρου δε από μια ξεχωριστή παράδοση στον τομέα της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής, με επίκεντρο το Dessau, έδρα του Bauhaus, που φέτος γιορτάζει τα 100 του χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές καλούνται να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, συμφωνά με τις οδήγιες που περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία, μέχρι και την Πέμπτη 6.6.2019.