Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: Πολεοδομία – Χωροταξία

Επιστημονική Εσπερίδα με θέμα "Ξύλινα αλιευτικά καΐκια: διάσωση και αναβίωση" [29/05]

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 22.5.2019

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ

Ξύλινα αλιευτικά καΐκια: διάσωση και αναβίωση | Τετάρτη 29/05/2019 | Αίθουσα Τελετών Κτιρίου Αβέρωφ, ΕΜΠ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους της επιστημονικής εσπερίδας καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα παρακαλούμε δείτε το συνημμένο

Συνημμένα Αρχεία: