Οριστικοποίηση επιλογής συμμετεχόντων σπουδαστών στο Summer School στο Ανόβερο με αντικείμενο "Ανθεκτικότητα των Ευρωπαϊκών Πόλεων - Αστικός Σχεδιασμός και Διακυβέρνηση", 21 - 26.7.2019 μετά και από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων / αντιρρήσεων

Ημερομηνία: 
Κυριακή 21.4.2019

Στον πίνακα που επισυνάπτεται φαίνονται αναλυτικά, τα ονόματα των σπουδαστών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον (εμπρόθεσμα και εκπρόθεσμα), τα επιμέρους δεδομένα για τον υπολογισμό της μοριοδότησης (σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των σπουδαστών), το τελικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης και η τελική σειρά κατάταξης. Μια ένσταση / αντίρρηση που υποβλήθηκε έγινε δεκτή.

Στις θέσεις 1 έως και 12 (πράσινη περιοχή στον πίνακα) αναφέρονται τα ονόματα των 12 συμμετεχόντων σπουδαστών, οι οποίοι καλούνται να αποδεχθούν τη συμμετοχή τους έως την Μ. Τρίτη 23.4.2019 στέλνοντας σχετικό e-mail στους επιστημονικούς υπευθύνους και συντονιστές του καλοκαιρινού σχολείου καθηγητές Ρ. Λάββα (rlava@arch.ntua.gr) και Θ. Παγώνη (tpagonis@arch.ntua.gr).

Μετά από αυτή την ημερομηνία οι θέσεις των επιλεγέντων σπουδαστών που δεν θα έχουν αποδεχθεί τη συμμετοχή τους, θα δοθούν στους επιλαχόντες, κατά σειρά κατάταξης.

Συνημμένα Αρχεία: