Επιλογή συμμετεχόντων σπουδαστών στο Summer School στο Ανόβερο με αντικείμενο "Ανθεκτικότητα των Ευρωπαϊκών Πόλεων - Αστικός Σχεδιασμός και Διακυβέρνηση", 21 - 26.7.2019

Ημερομηνία: 
Τρίτη 16.4.2019

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων μοριοδότησης για την επιλογή των συμμετεχόντων σπουδαστών στο Summer School στο Ανόβερο με αντικείμενο "Ανθεκτικότητα των Ευρωπαϊκών Πόλεων - Αστικός Σχεδιασμός και Διακυβέρνηση", 21 - 26.7.2019

Συνημμένα Αρχεία: