Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: Πολεοδομία – Χωροταξία

Χορήγηση υποτροφιών από το Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 22.2.2019

Το Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών, ύστερα από έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου με αριθ.πρωτ.1270/10-01-2019, προκηρύσσει για το  ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τρείς (3) τουλάχιστον υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση τίτλου σε  επίπεδο master, που μπορούν να φθάσουν μέχρι δέκα (10) εφόσον εξασφαλισθούν οι αναγκαίες ενισχύσεις ή χορηγίες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019 στα Γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου - Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου, πίσω από το Δημαρχείο Ρόδου (στα οποία στεγάζεται το Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241044645, 44643.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και η αίτηση, υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα Αρχεία: