Παρουσίαση βιβλίου για το έργο του Γιάννη Κούκη-4.12.2018

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 23.11.2018

Παρουσίαση βιβλίου: "Γιάννης Κούκης: Έργα + Μελέτες" (2018), σε επιμέλεια Παναγιώτη Τσακόπουλου.

Δοκίμια έγραψαν οι: Κωνσταντίνος Μωραίτης, Αναστάσιος Κωτσιόπουλος, Νικόλαος-Ίων Τερζόγλου, Πάνος Μαντζιάρας, Νίκος Μαγουλιώτης, Τάσος Μπίρης.

Τρίτη 4.12.2018, 20:00, στο Booze Cooperativa.

Συνημμένη η πρόσκληση.

Συνημμένα Αρχεία: