ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ: ΚΕΝΑ - ΕΡΕΙΠΙΑ - ΑΡΧΕΙΑ