ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 7 - ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

Εμβαθύνσεις Δ: Αρχαία τέχνη στα μουσεία της Αθήνας

Εκπαιδευτική εκδρομή Δελφών στις 3 Νοεμβρίου 2018

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 11.10.2018

Στην πλατφόρμα mycourses.ntua.gr, επιλογή Εργαλεία > Ομάδες, έχει ανοίξει κατάλογος για την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στην εκπαιδευτική εκδρομή των Δελφών (αρχαιολογικοί χώροι, αρχαιολογικό μουσείο), που προγραμματίζεται για το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018, με ώρα αναχώρησης 8:30 και ώρα επιστροφής τις 19:00. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα δοθεί προτεραιότητα σε φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν επιλέξει το μάθημα Εμβαθύνσεις Δ: Αρχαία τέχνη στα μουσεία της Αθήνας. Η προθεσμία για τη δήλωση συμμετοχής λήγει στις 21 Οκτωβρίου 2018.