Οριστικοποίηση επιλογής συμμετεχόντων σπουδαστών στην εκπαιδευτική εκδρομή στο DÜSSELDORF / ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΟΥ RUHR με θέμα: "Resilient European Cities" 10 - 15.9.2018 μετά και από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστασεων / αντιρρήσεων

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 11.7.2018

Στον πίνακα που επισυνάπτεται φαίνονται αναλυτικά, τα ονόματα των σπουδαστών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον (εμπρόθεσμα και εκπρόθεσμα), τα επιμέρους δεδομένα για τον υπολογισμό της μοριοδότησης (σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των σπουδαστών), το τελικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης και η τελική σειρά κατάταξης. Ενστάσεις / αντιρρήσεις δεν υποβλήθηκαν από πλευράς ενδιαφερομένων σπουδαστών.

Στις θέσεις 1 έως 23 (πράσινη περιοχή στον πίνακα) αναφέρονται τα ονόματα των 23 συμμετεχόντων σπουδαστών, οι οποίοι καλούνται να αποδεχθούν τη συμμετχοή τους έως την Κυριακη 15.7.2018 στέλνωντας σχετικό e-mail στον επιστημονικό υπεύθυνο της εκπαιδευτικής εκδρομής καθηγητή Κωνσταντίνο Σερράο (kserr@central.ntua.gr). Μετά από αυτή την ημερομηνία οι θέσεις των επιλεγέντων σπουδαστων που δεν θα έχουν αποδεχθεί τη συμμετοχή τους, θα δοθούν στους επιλαχόντες, κατά σειρά κατάταξης.

Συνημμένα Αρχεία: