Επιλογή συμμετεχόντων σπουδαστών στην εκπαιδευτική εκδρομή στο DÜSSELDORF / ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΟΥ RUHR με θέμα: "Resilient European Cities" 10 - 15.9.2018

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 02.7.2018

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων μοριοδότησης για την επιλογή των συμμετεχόντων σπουδαστών στην εκπαιδευτική εκδρομή  στο DÜSSELDORF / ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΟΥ RUHR με θέμα: "Resilient European Cities" 10 - 15.9.2018.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία