Παράδοση Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 6 και επιστροφή μακετών

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 29.6.2017

Η παράδοση  των θεμάτων  των διδασκόντων του Τομέα 1 θα γίνει στην αίθουσα Α102.

Η παράδοση των θεμάτων  των διδασκόντων του Τομέα 3 θα γίνει στα γραφεία των Χώρων

Όσον αφορά στην επιστροφή των μακετών ισχύει η ημερομηνία που έχει ορίσει ο κάθε διδάσκοντας.

Γενικότερα, καταληκτική ημερομηνία επιστροφής μακετών είναι η Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν παραλάβει ως την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017  ό,τι υλικό (παλιές μακέτες, υλικό κατασκευής μακετών, κ.τ.λ. ) έχουν αφήσει στις αίθουσες του κτ.Αβέρωφ, στην αίθουσα Τ12 ή στην αίθουσα Μ1.