Δευτέρα 20/2/2017 ώρα 11.00 στο ΜΑΧ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 17.2.2017

Τη Δευτέρα 20/2/2017 και ώρα 11.00, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του μαθήματος στο αμφιθέατρο ΤΜΑΧ