Κοσμητεία

Μέλη Κοσμητείας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Κοσμήτορας Σχολής
Αθανάσιος Παγώνης

Διευθυντές Τομέων
Τομέας 1 - Ματθαίος Παπαβασιλείου
Τομέας 2 - Μαρία Μάρκου
Τομέας 3 - Κωνσταντίνος Ντάφλος
Τομέας 4 - Μιλτιάδης Κατσαρός

Μέλη ΔΕΠ
Κωνσταντίνα - Βαλεντίνη Καρβουντζή
Κωνσταντίνος Σερράος
Σταύρος Σταυρίδης
Κωνσταντίνος Τσιαμπάος

Εκπρόσωποι Φοιτητών
Ε. Καρίμαλη
Ν. Γκογκέλη

Εκπρόσωπος ΕΕΠ
Σταματίνα Μικρού

Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ
Θεόδωρος Βαγενάς
Αθανάσιος Κότσενος

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Αλέξανδρος Καλευράς
Δημήτριος Πανταζής (αναπληρωματικό μέλος)