Γυμναστήριο

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3597
Τοποθεσία: 
Κτίριο Μπουμπουλίνας, 5ος όρ.
Ώρες Υποδοχής Κοινού: 

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 09:00 - 15:00
Τρίτη - Πέμπτη: 10:00 - 16:00

 

  Τηλέφωνο Fax

Γυμναστήριο

Προσωπικό

  • Μαρία Μπουκουβάλα, Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) (Κεντρική Διοίκηση) 210 772 3597 210 772 3596

Τοποθεσία: Κτίριο Μπουμπουλίνας, 5ος όροφος 

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ώρες 9:00 έως 15:00
Τρίτη – Πέμπτη 10:00 έως 16:00

Εξοπλισμός:

  • όργανα μυϊκής ενδυνάμωσης και όργανα αερόβιας άσκησης
  • Τραπέζι Ping Pong

Γίνονται μαθήματα Pilates για φοιτητές και εργαζομένους.