Το ελληνικό παραδοσιακό σπίτι

Συγγραφέας: 
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου
Εκδότης: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ
Έτος Έκδοσης: 
2003
Τόπος Έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
9602546174

Tο περιεχόμενο της εργασίας εμπίπτει στην περιοχή της μελέτης της νεότερης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και θέμα της είναι η συστηματική διερεύνηση και παρουσίαση της αρχιτεκτονικής της κατοικίας στον ελληνικό χώρο και η αναλυτική τυπολογία της.

H εργασία βασίζεται στη συγκριτική εξέταση ενός μεγάλου αριθμού σχεδίων από κτίσματα αντιπροσωπευτικά όλων σχεδόν των περιοχών της ηπειρωτικής, κυρίως, Ελλάδας, που έχουν συγκεντρωθεί για το σκοπό αυτό από κάθε δυνατή πηγή.

Ιδιαίτερα κεφάλαια είναι αφιερωμένα στην αρχιτεκτονική και την τυπολογία της κατοικίας στο χώρο του Αιγαίου, καθώς και στις δύο κατηγορίες της λεγόμενης αρχοντικής κατοικίας -στους πύργους και στα αρχοντικά του ηπειρωτικού χώρου-, ενώ στο τέλος γίνεται σύντομη αναφορά σε γενικότερα, βασικά θέματα της ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

H εργασία αποτελείται από 220 σελίδες, οι 71 από τις οποίες είναι πίνακες σχεδίων με κατόψεις παραδοσιακών κατοικιών ταξινομημένες κατά τύπους και με σχετικά τυπολογικά διαγράμματα.