ΙΒΑ Κτίριο και Αστικός Χώρος

Η πολεοδομική διάσταση στην αρχιτεκτονική

Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Συμμετρία
Έτος Έκδοσης: 
2000
Τόπος Έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
9602660945

Σημείωμα του συγγραφέα για την παρούσα έκδοση

Παρ’ όλο που έχουν περάσει ήδη δέκα χρόνια από την πρώτη έκδοση του βιβλίου οι παρατηρήσεις και οι απόψεις που εκφράζονται εδώ δεν έχουν χάσει την αξία τους. Αντίθετα μάλιστα, η πολεοδομική διάσταση στην Αρχιτεκτονική, όπως αυτή ερμηνεύεται χαρακτηριστικά στο συνοδευτικό τίτλο και διατυπώνεται ως ευχή και πρόβλεψη στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, αποτελεί σήμερα ένα γεγονός υψίστης σημασίας για την αξιολόγηση ενός κτιρίου ή κτιριακού συνόλου οιασδήποτε κλίμακας που βρίσκεται μέσα στην πόλη. Έξω από τα φορμαλιστικά κριτήρια, που τα όλο και με γρηγορότερους ρυθμούς εναλλασσόμενα αρχιτεκτονικά ρεύματα του καιρού μας επιβάλλουν , η έννοια του κτιρίου ως στοιχείου σύνθεσης ενός ευρύτερου πολεοδομικού συνόλου έχει καταξιωθεί πλέον στην συνείδηση μιας σειράς αρχιτεκτόνων που σήμερα βρίσκονται ή εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρωτοπορία.

Αυτό τουλάχιστον τεκμηριώνεται έμπρακτα (και όχι μόνο θεωρητικά) από τις πρωτοφανείς για την εποχή μας, τουλάχιστον όσον αφορά την Ευρώπη, αρχιτεκτονικές επεμβάσεις που φιλοδοξούν  να ανασυνθέσουν το νέο πρόσωπο της μέχρι πρόσφατα διηρημένης πόλης του Βερολίνου. Ο όρος «κριτική ανακατασκευή», με την οποία έχει διατυπωθεί στην προκειμένη περίπτωση η έννοια της επιδιωκόμενης αποκατάστασης, της συνέχειας και συνοχής του αστικού χώρου, αφορά τις σημαντικότερες από αυτές ενώ και εκεί ακόμα όπου ο όρος αυτός δεν ισχύει κατά γράμμα όπως συμβαίνει π.χ. με το «Εβραϊκό Μουσείο» επιχειρείται τουλάχιστον σε συμβολικό επίπεδο η συνάρτηση του κτιρίου με την συγκεκριμένη πόλη. Τα γεγονότα αυτά κάνουν πιστεύω για μία ακόμα φορά επίκαιρες τις απόψεις που διατυπώθηκαν πριν από μία δεκαετία σ’ αυτό το βιβλίο διότι πέρα από την οποία κριτική που μπορεί να ασκηθεί όσον αφορά την μορφή μεμονωμένων έργων, στόχο δεν αποτελεί η μορφολογική αξιολόγηση αλλά η διερεύνηση του κτιρίου ως δομικού στοιχείου σύνθεσης του αστικού χώρου.