Παρουσίαση αποτελεσμάτων των έργων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ΄ΚΠΣ 200-2008

Επιμέλεια: 
Σ. Αυγουστίνου
Β. Τροβά
Κ. Θεολόγου
Εκδότης: 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ
Έτος Έκδοσης: 
2009
ISBN: 
9789602546857