Αρχιτεκτονικά αποτυπώματα βιομηχανικής αρχαιολογίας στο Λαύριο/Από την τεκμηρίωση στην επανάχρηση

Επιμέλεια: 
Γ. Τσίλης
Εκδότης: 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Έτος Έκδοσης: 
2010

Η προσπάθεια του Ε.Μ.Π. να αναβιώσει τις εγκαταστάσεις της Γαλλικής εταιρείας Λαυρίου μέσα από τη νέα χρήση του συγκροτήματος ως Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου, κατέστησε επιτακτικά αναγκαία την καταγραφή, τεκμηρίωση, αποτύπωση και αξιολόγηση του κτηριακού δυναμικού της.
Στο παρόν τεύχος παρουσιάζεται η εργασία που έγινε στα πλαίσια των δύο ερευνητικών προγραμμάτων Ε.Μ.Π. που ασχολούνται με τη καταγραφή, τεκμηρίωση, αποτύπωση, κατασκευαστική ανάλυση και αποτίμηση των κτηρίων της πρώην Γ.Ε.Μ.Λ.
Το πρώτο στάδιο, διήρκησε τρεις μήνες και ολοκληρώθηκε τέλος Ιουνίου του 1995.
Στο δεύτερο στάδιο ολοκληρώθηκε η περαιτέρω διερεύνηση των υφιστάμενων κτηρίων με μεγαλύτερη πληρότητα και εμβάθυνση.
Τα προγράμματα αυτά εκπονήθηκαν από το Εργαστήριο Οικοδομικής Ε.Μ.Π., με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Παναγιώτη Τουλιάτο, Αρχιτέκτονα Καθηγητή Ε.Μ.Π.
Τα ονόματα των ερευνητών - μελών Δ.Ε.Π. και σπουδαστών – που μετείχαν στα ερευνητικά αυτά προγράμματα, αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο.
Επίσης στο κείμενο περιγραφής κάθε κτηρίου αναφέρονται τα ονόματα των αρχιτεκτόνων που εκπόνησαν τις μελέτες αποκατάστασης, σε μετέπειτα φάση.