Μοντέρνα Αρχιτεκτονική στον Κινηματογράφο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
01.04.2020
Ερευνητής: 
Μαρία Ανδρονίκου
Επιβλέποντες: 
Κώστας Τσιαμπάος
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αριάδνη Βοζάνη
Αθανάσιος Μουτσόπουλος