Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
01.11.2006 Βασιλική Αττάρτ Προσεγγίσεις των σχεδιασμών στο περιαστικό τοπίο. Μετασχηματισμοί στα Μεσόγεια Αττικής. Τομέας II
01.11.2006 Αιμιλία - Εμμανουέλα Κοτζαμάνη Σύγχρονες σχεδιαστικές μεθοδολογίες μορφογένεσης: προς μια αυτονομία της μορφής Τομέας IV
01.11.2006 Μαργαρίτα Αλεξίου Επανάχρηση και "ευελιξία". Εφαρμογή ευέλικτων κατασκευαστικών συστημάτων στην επανάχρηση διατηρητέων κτιρίων. Τομέας IV
11.10.2006 Λουΐζα Σκούρα Παγκοσμιοποίηση και έθνος – κράτος Τομέας II
11.10.2006 Βασίλειος Παπαευσταθίου Μελετώντας και κατασκευάζοντας την μεταπολεμική Ελλάδα. Η αστική πολυκατοικία τα χρόνια της ανοικοδόμησης. Τομέας II
11.10.2006 Γεωργία Γκουμοπούλου Τα κενά στον ιστό της πόλης, ως πεδίο κοινωνικών σχέσεων και φυσικών διεργασιών Τομέας II
11.10.2006 Ευδοκία Σελιανίτη Το zoning ως πολεοδομική αντίληψη και πραγματικότητα στον χώρο Τομέας II
11.10.2006 Παναγιώτα Τσολακάκη Ο τουρισμός ως παράμετρος βιώσιμος περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης Τομέας II
28.09.2005 Γεώργιος Πολίτης Η εκτός σχεδίου δόμηση στην Ελλάδα: Νομοθεσία και σχεδιασμός Τομέας II
28.09.2005 Δάφνη - Βασιλική Μανουσαρίδη Η πολυκεντρικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η χωρική ανάπτυξη της Ελλάδας - Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές Τομέας II
28.09.2005 Ιωάννης Μελανίτης Πρότυπα και Βιολογικές Δυναμικές στην Αρχιτεκτονική και την τέχνη Τομέας ΙΙΙ
28.09.2005 Βασίλειος Κωστοβασίλης Τα Οθωμανικά δημόσια κτήρια στον Ελλαδικό χώρο κατά την πρώιμη Οθωμανική περίοδο 15ος 16ος αιώνας και η επίδρασή τους στην εξέλιξη του αστικού ιστού Τομέας II
28.09.2005 Γαβαλά Κωνσταντίνα Μητροπόλεις του μέλλοντος και κινηματογράφος Τομέας ΙΙΙ
28.09.2005 Εμμανουήλ Κατσαρής Η ψηφιακή τέχνη της Δυνητικής Πραγματικότητας στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό περιβάλλον Τομέας ΙΙΙ
28.09.2005 Λήδα Μαχιά Τοπίο και μνημονικές Συσχετίσεις. Το τοπίο ως πεδίο πολιτιστικών απωθήσεων και μνημονικών καταγραφών. Τομέας ΙΙΙ
28.09.2005 Χριστιάνα Πηγουνάκη Η μετάβαση από την Ελληνιστική στην ρωμαϊκή πόλη Τομέας II
28.09.2005 Χρυσόστομος Θεοδωρόπουλος Μεθοδολογικές προσεγγίσεις σύγχρονου σχεδιασμού σε ιστορικές κατασκευές Τομέας Ι
28.09.2005 Χριστίνα Μαραθού Χωρική ταυτότητα και μεταναστευτική εμπειρία στη σύγχρονη πόλη: Η κοινότητα των Μπαγκλαντεσιανών στην Αθήνα Τομέας ΙΙΙ
28.09.2005 Παναγιώτης Στρατάκης Προϋποθέσεις χωρικής οργάνωσης και τοπικής οργάνωσης στον αγροτικό χώρο: η περίπτωση της Κρήτης Τομέας II
09.02.2005 Χριστίνα Πινάτση Βυζαντινά μαρμάρινα δάπεδα στην Ελλάδα κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο Τομέας Ι
08.12.2004 Αθανάσιος Αθανασόπουλος Οι μεταμορφώσεις της αρχιτεκτονικής επιφάνειας από το 1960 Τομέας Ι
08.12.2004 Χρυσούλα Καραδήμα Το πέρασμα - ΠΟΡΤΑ, ως στοιχείο παραγωγής νοήματος Τομέας ΙΙΙ
08.12.2004 Αθανάσιος Ροβήλος Εξέλιξη των οχυρωματικών έργων της πόλης της Ρόδου (14ος – 16ος αιώνας). Διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς τους. Τομέας IV
08.12.2004 Αθηνά Νικολάου Μόνιμα γλυπτά μνημεία και εφήμερες εικαστικές παρεμβάσεις σε περιοχές αντιπαραθέσεων στην Αθήνα Τομέας ΙΙΙ
08.12.2004 Ευαγγελία Κακλιδάκη Τα αστικά παιχνίδια ως εργαλεία στον Αστικό Σχεδιασμό Τομέας ΙΙΙ
08.12.2004 Δημήτριος Σεβαστάκης Η ελληνική νεωτερικότητα μέσα από τη συγκρότηση της εικόνας Τομέας ΙΙΙ
08.12.2004 Νικόλαος Ρώσσης Στατική λειτουργία και αισθητική κτιριοδομικών κατασκευών μεγάλων ανοιγμάτων Τομέας IV
08.12.2004 Αγάπη Τσικλή Πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνία των Πολιτών ως φορείς διαχείρισης του χώρου στην Κομοτηνή. Έμφυλες προσεγγίσεις σε μια πολυπολιτισμική πόλη. Τομέας II
11.02.2004 Γεωργία Καλαβρυτινού Ο κύκλος και η ευθεία ως χωρικός συμβολισμός του ιερού Τομέας Ι
14.01.2004 Βασιλεία Μανιδάκη Ζητήματα σχεδιασμού στην αρχαία αρχιτεκτονική Τομέας Ι

Σελίδες