Κωνσταντίνος Παπαγιάννης

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3736
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3701
Βαθμίδα: 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)