Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Θεωρητική Διερεύνηση & σχεδιασμός δημοσίων - ιδιωτικών χώρων & αντικειμένων, με έμφαση στο δημόσιο χώρο.