Ελένη Καλαφάτη

Τίτλοι σπουδών: 
  • Δρ. Ιστορίας Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
α. Η Διερεύνηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης