ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7

Αρχιτεκτονική σύνθεση 7: Κτίριο σύνθετων λειτουργιών δημόσιου χαρακτήρα: διαθέσιμο υλικό

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4213
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας ΙΙΙ
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας
Ώρες Διδασκαλίας: 
Δευτέρα 15.30-19.15, Πέμπτη 11.00-14.45 (κτ. Αβέρωφ, αιθ. Α102, Α104, & Α106)