ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6Α

Διδακτική Κατεύθυνση Οικοδομικής: Αρχιτεκτονικές Κατασκευές: διαθέσιμο υλικό

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4225
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
6
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας