Μεθοδολογικές και Σχεδιαστικές προσεγγίσεις στη διδακτική της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης ως κεντρικού μαθήματος Αρχιτεκτονικών Σπουδών: διαθέσιμο υλικό

δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού
Κωδικός Μαθήματος: 
41293
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας