Ε. Θ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 8ΟΥ

Β: Πολεοδομική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία: διαθέσιμο υλικό

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4167
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας