ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 3

Βυζαντινοί και Μεσαιωνικοί Χρόνοι: διαθέσιμο υλικό

3o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4207
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Δευτέρα 12.00-13.45 & Πέμπτη 09.00-10.45 (Κτ. Αβέρωφ, αμφ. Α002)