Κατασκευές μεταξύ ψηφιακού και φυσικού χώρου: διαθέσιμο υλικό

β. Η Εμβάθυνση στην Αρχιτεκτονική της Γνώσης
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Περίοδος: 
Εαρινή
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης