Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας: διαθέσιμο υλικό

Εαρινό εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
41288
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης