Ε. Θ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 6ΟΥ

Εργασίες

Σεπτέμβριος 2018

Σπουδαστές: Σπυρίδων Αθανασόπουλος
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Ανδρέας Καλακαλλάς, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Emile Spitz
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Ανδρέας Καλακαλλάς, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Άννα Μαρία Λαμπρινοπούλου
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Ανδρέας Καλακαλλάς, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Αθηνά Τσάμη
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Ανδρέας Καλακαλλάς, ΕΔΙΠ

Ιούλιος 2017

Σπουδαστές: Καλαντζή Βασιλική
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Δημήτρης Σκουρογιάννης, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Μαργαρίτη Έλενα
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Δημήτρης Σκουρογιάννης, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Μερσιάδου Μαρίνα, Τσέλλου Δανάη
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Δημήτρης Σκουρογιάννης, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Πολύζου Ηλέκτρα, Σαάδε Πωλίνα
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Δημήτρης Σκουρογιάννης, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Τζίνη Εύα
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Δημήτρης Σκουρογιάννης, ΕΔΙΠ

Σεπτέμβριος 2016

Σπουδαστές: Πλιάκος Αχιλλέας
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Δημήτρης Σκουρογιάννης, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Κιούση Μαρία
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Δημήτρης Σκουρογιάννης, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Νάκη Αναστασία
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Δημήτρης Σκουρογιάννης, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Δήμα Μαρία
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Δημήτρης Σκουρογιάννης, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Παγιαζήτη Μαρούλα
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Δημήτρης Σκουρογιάννης, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Πάντζιου Μελίνα
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Δημήτρης Σκουρογιάννης, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Κασσιμάτη Σίσσυ
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Δημήτρης Σκουρογιάννης, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Πολιτοπούλου Ίλια
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Δημήτρης Σκουρογιάννης, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Παναγιωτοπούλου Θεοδώρα
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Δημήτρης Σκουρογιάννης, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Συλεούνη Σταυρούλα
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Δημήτρης Σκουρογιάννης, ΕΔΙΠ
Σπουδαστές: Μπαλλής Σταύρος
Επιβλέποντες: Νίνα Παππά, επίκουρη καθηγήτρια, Δημήτρης Σκουρογιάννης, ΕΔΙΠ

Σελίδες