ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (VIDEO / SOUND WALKS): ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ