ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 7 - ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

Εμβαθύνσεις Β: Μεταπόλεμικη Τέχνη στην Ευρώπη και την Αμερική

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4215
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Δευτέρα 11.00-14.45, (κτ. Αβέρωφ, αμφ. Α008)

Η τέχνη στην Ευρώπη και την Αμερική μετά το 1945 έως σήμερα. Καλλιτεχνικές εκφράσεις και οι σπουδαιότεροι εκπρόσωποί τους. Αισθητική και φιλοσοφική προσέγγιση της σύγχρονης τέχνης.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος