Ε. Θ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 9ΟΥ

Δίκαιο, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πόλη

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4102
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Δευτέρα 12.00-14.45, (κτ. Μπουμπουλίνας, αιθ. Μ323)

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.). Αποσαφήνιση βασικών ορισμών : π.χ. γήπεδο, ακάλυπτος χώρος, εξώστης, ελαφρές, πρόχειρες, λυόμενες κατασκευές. Ανάλυση βασικών εννοιών δόμησης: χρήση κτιρίου, αρτιότητα και οικοδομησιμότητα ενός οικοπέδου, συντελεστής δόμησης, συντελεστής όγκου, αυθαίρετη κατασκευή, άδεια δόμησης. Φυτεμένα δώματα, κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης και κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές.

Διδάσκων