ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1

Στατική

1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4204
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Παρασκευή 10.00-11.45 (κτ. Τοσίτσα αμφ. ΤΜΑΧ, κτ. Μπουμπουλίνας και 12.00-11.45 αμφ. Μ318, αιθ. Μ323)

Εισαγωγή στην ανάλυση των κατασκευών. Πορεία δομοστατικής μελέτης. Βασικά δομικά στοιχεία και προσομοίωση τους. Σύνδεση δομικών στοιχείων και στήριξη τους στο έδαφος (είδη στηρίξεων, αντιδράσεις). Έννοια στερεού σχηματισμού και φορέα. Είδη φορέων. Kατηγορίες φορτίων. Δράσεις – Ανάλυση – Έλεγχοι φορέα. Δομικά υλικά. Yπολογισμός κέντρου βάρους διατομών. Ισοστατικοί σχηματισμοί. Επίπεδοι ισοστατικοί δικτυωτοί φορείς (μόρφωση και μέθοδοι υπολογισμού). Κινηματική – Στατική αοριστία επίπεδων δικτυωμάτων. Μέθοδος ισορροπίας κόμβων. Μέθοδος τομών Ritter. Έννοια επίπεδου ολόσωμου φορέα. Εσωτερικά εντατικά μεγέθη δοκού. Κινηματικά μεγέθη δοκού - Εξισώσεις ισορροπίας. Κινηματική και στατική αοριστία επίπεδων ολόσωμων φορέων. Ανάλυση επίπεδων ολόσωμων φορέων (χαρακτηριστικοί τύποι ισοστατικών δοκών, δοκός Gerber, πλαίσια, τριαρθρωτό τόξο, σύνθετοι φορείς) και χάραξη διαγραμμάτων εντατικών μεγεθών. Επίπεδοι μικτοί φορείς (μόρφωση και ανάλυση). Γραμμές επιρροής. Χάραξη γραμμών επιρροής (αναλυτικός - αριθμητικός υπολογισμός). Αρχή Müller-Breslau. Χρήση γραμμών επιρροής για τον υπολογισμό ακραίων μεγεθών έντασης από κινούμενα φορτία. Αρχή Δυνατών Έργων για Ραβδωτούς Φορείς. Υπολογισμός Μετακινήσεων – Μέθοδος Μοναδιαίου Φορτίου.

Διδάσκοντες