Ε. Θ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 7ΟΥ

Ακουστική και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4235
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Το φυσικό φαινόμενο του ήχου και η αντίληψη του. Η συμπεριφορά του ήχου σε κλειστό χώρο. Σχεδιασμός αιθουσών ακρόασης ομιλίας. Σχεδιασμός αιθουσών ακρόασης μουσικής. Σχεδιασμός πολυλειτουργικών αιθουσών. Αίθουσες ακρόασης μουσικής του 21ου αιώνα. Συμπεράσματα

Διδάσκοντες