Προωθημένα θέματα κτιριολογίας και αρχιτεκτονικών κατασκευών

δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Διδάσκοντες