Ε. Θ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ 7ΟΥ

Η κατοικία στη νεωτερική και υπερνεωτερική εποχή

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4258
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Ο σχεδιασμός της κατοικίας συνδέεται διαχρονικά με τους μετασχηματισμούς οι οποίοι λαμβάνουν χώρα στη μικρή κλίμακα της ιδιωτικής σφαίρας. Τα διαφορετικά σενάρια κατοίκησης, οι ετερογενείς προσωπικές βιογραφίες, οι δομικές αλλαγές στους ρόλους και τις σχέσεις του ζευγαριού, οι εναλλακτικές μορφές οικογένειας κλπ. ορίζουν κάθε φορά νέες προκλήσεις και προοπτικές. Η ιστορία και θεωρία της αρχιτεκτονικής έχει επιχειρήσει τα τελευταία χρόνια να ερευνήσει πώς οι νέες ταυτότητες και “τεχνολογίες” του ιδιωτικού αναδιαμορφώνουν το οικιακό τοπίο. Παράλληλα, η σύγχρονη τάση επέκτασης της οικειότητας στον δημόσιο χώρο μέσα από νέες μορφές “οικιακότητας” είναι ολοένα και περισσότερο εμφανής. Το κατ’ επιλογήν μάθημα έχει στόχο να συζητήσει θεωρητικά θέματα που αφορούν την κατοικία μέσα από παραδειγματικές περιπτώσεις του 20ού και 21ου αιώνα. Το μάθημα έχει τη μορφή σειράς διαλέξεων με την ενεργό συμμετοχή σπουδαστών. Στόχος είναι να αναπτυχθεί μια αμφίδρομη διαδικασία όπου οι σπουδαστές θα δουν κριτικά τη σύγχρονη βιβλιογραφία για τη μοντέρνα και σύγχρονη κατοικία, θα αναστοχαστούν πάνω στον σχεδιασμό της και θα εμπλουτίσουν το θεωρητικό τους οπλοστάσιο.

Διδάσκων

  • , Αναπληρωτής καθηγητής (Συντονιστής)