ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1

Εισαγωγή στη στατική και στην αντοχή των υλικών

1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4204
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Παρουσίαση μέσω παραδειγμάτων της πρακτικής σημασίας  της  κατανόησης των γνώσεων της δομικής μηχανικής για την ενίσχυση της αρχιτεκτονικής σύλληψης και δημιουργίας. Διδασκαλία των βασικών εννοιών, γνώσεων και εργαλείων της στατικής, της αντοχής των υλικών και της μεθοδολογίας διαστασιολόγησης των δομικών στοιχείων, που περιλαμβάνει  πέντε ενότητες.

1. Στην κλίμακα του συνόλου της κατασκευής: παρουσίαση των βασικών δομικών στοιχείων και της προσομοίωση τους, των διαφόρων ειδών στηρίξεων φορέων  και φορτίων,  της έννοιας ισοστατικός υπερστατικός, των εξισώσεων ισορροπίας και της

μεθοδολογίας υπολογισμού αντιδράσεων στήριξης και δυνάμεων σύνδεσης.

2. Στην κλίμακα της διατομής: ανάλυση επίπεδων ισοστατικών φορέων, ολόσωμων και δικτυωτών, προσδιορισμός των εντατικών μεγεθών (εσωτερικών δυνάμεων και ροπών)  και χάραξη των αντίστοιχων διαγραμμάτων.

3. Στην κλίμακα του υλικού:  Μηχανικές ιδιότητες υλικών και μηχανική συμπεριφορά μελών έναντι διαφόρων καταπονήσεων. Ορθή τάση και παραμόρφωση. Διατμητική τάση και παραμόρφωση.  Ορθές τάσεις λόγω κάμψης. Η σημασία της  ροπής αδρανείας της διατομής. 

4. Σχέσεις ανάμεσα στις εσωτερικές δυνάμεις και ροπές και τις παραμορφώσεις. 

5. Εισαγωγή στην διαδικασία σχεδιασμού του φέροντος οργανισμού. Κριτήρια διαστασιολόγησης για οριακή κατάσταση αστοχίας (αντοχή, λυγισμός) και για οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (Βέλη κάμψης).

Διδάσκοντες