Νέα Αρχιτεκτονική Δημιουργία σε Αστικό Περιβάλλον

Ασκήσεις Κατεύθυνσης
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας