Τεχνικές στερέωσης, ενίσχυσης και αποκατάστασης

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41111
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Γενικές Αρχές. Ανάλυση δομικών συστημάτων. Έλεγχοι και έρευνες, Παθολογία και Διαγνωστική. Μέθοδοι και τεχνικές επεμβάσεων. Παραδείγματα εφαρμογών.

Διδάσκοντες