Μνημεία και μουσεία - ζητήματα μουσειολογίας

Επιλογής Κατεύθυνσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41114
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Εμβάθυνση σε ζητήματα θεωρίας και πράξης μουσειακής ανάδειξης μνημείων και στέγασης μουσειακών συλλογών σε ιστορικά κτίρια. Θεωρητική διερεύνηση του ρόλου του εκθέματος στη μουσειακή ανάδειξη των μνημείων. Διαχείριση μουσείων, σύγχρονες τάσεις στη μουσειολογία και τη μουσειογραφία.