Μεθοδολογία ψηφιακών καταγράφων

Επιλογής Κατεύθυνσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41115
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης