Εισαγωγή στην παθολογία και αποκατάσταση μνημείων και υλικών

Κοινά Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος: 
41107
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Εισαγωγή στη Μηχανική της τοιχοποιίας και στα αίτια των βλαβών. Φαινόμενα και αιτίες φθοράς και παθολογίας των μνημείων. Δομικά υλικά ιστορικών κτιρίων και μνημείων: Ιδιότητες, φθορά και προστασία. Μεθοδολογία και τεχνικές διάγνωσης. Τεχνικές και υλικά συντήρησης: Κριτήρια και προδιαγραφές στρατηγικού σχεδιασμού επεμβάσεων συντήρησης.

Διδάσκοντες