Παγκοσμιοποίηση και οι μετασχηματισμοί στη πόλη και το χώρο

Χειμερινό εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
41325
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Διδάσκουσα

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος