Το ζήτημα της μεθοδολογίας και της θεωρίας στο σχεδιασμό του χώρου

Χειμερινό εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
41320
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης