Μέθοδοι, Τεχνικές και Τεχνολογίες για τη Συντακτική Διερεύνηση της Μορφής του Αστικού Χώρου

Χειμερινό εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
41340
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Διδάσκοντες