Πρόγραμμα Διαλέξεων Εμβάθυνσης περιόδους Μαΐου - Ιουνίου 2016

Ημερομηνία: 
Τρίτη 10.5.2016

Πρόγραμμα Διαλέξεων του Σπουδαστηρίου Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 19:00 στο αμφιθέατρο Α008 του κτ.Αβέρωφ από 12 Μαΐου έως 16 Ιουνίου 2016.

Συνημμένα Αρχεία: