Έκθεση Διπλωματικών Εργασιών Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. περιόδου Φεβρουαρίου 2016

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 18.3.2016

EΚΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ φΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Η έκθεση των Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Φεβρουαρίου 2016  των φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. στο Ιστορικό Κτίριο της Πρυτανείας θα είναι ανοικτή για το κοινό ως εξής:

Δευτέρα  21 Μαρτίου 2016 και ώρες 12:00 – 14:30

Τρίτη  22 Μαρτίου 2016  και ώρες 12:00 – 14:30

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 και ώρες 12:00 – 14:30

Πέμπτη 24 Μαρτίου2016 και ώρες  12:00 – 14:30